Görme EngellilerDerslik Sayısı: 10
Öğretmen Sayısı: 13
Öğrenci Sayısı: 270

OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISI

SAYIN VELİ;                 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun  04../10../2010 tarih ve  9..sayılı kararları ve okul müdürlüğümüzün onayı ile;      22.10.2016 CUMARTESİ  günü  Saat: 11.00.’de okulumuz bünyesinde  Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısı yapılacaktı.            Toplantıda , 2016-2017 eğitim yılı için  yeni Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de yapılacaktır. Seçimlerde liste oylaması yöntemi kullanılabilecek olup, 5 (beş) asıl,5 (beş) yedek üyeden oluşan  toplam 10 (on) kişilik isim listelerinin Divan Kuruluna sunulacak şekilde hazırlıklı gelinmesi seçimlerin hızlı ve şeffaf gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.                   Aday olacak velilerimizin ,Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 12.maddesinde işaret edilen şartları taşıması gerekir.            Katılımınıza teşekkür ederiz..                                                                                                         05.10.2016                                                                                                                                 Mehmet ÇALIŞKAN                                                                                                                                                                    Okul Müdürü                                            Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu a.   Not :Yeterli çoğunluk sağlanamaz ve istenmeyen bir nedenden dolayı Genel Kurul Gerçekleşmez ise ekseriyet aranmaksızın bir hafta sonra 29.10.2016 Cumartesi   günü  aynı yer ve saate  toplantı gerçekleştirilecektir      LETİŞİM: TLF: 0312 229 66 40 FAX: 0312 232 58 78 e.posta: 709163@meb.k12.tr  WEB: http://cankayahurriyetilkokulu.meb.k12.tr    Okul Müdürü Cep: 0532 336 06 24